Dofinansowanie przedsiębiorstw – zanim zdecydujesz o przystąpieniu do konkursu…

Dofinansowanie przedsiębiorstw z Polski oferują m.in. Regionalne Programy Operacyjne (RPO) dla danych województw i Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR). Dofinansowanie ma służyć rozwojowi firmy przez m.in. zakup środków trwałych, zakup myśli i wiedzy technicznej oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.   

RPO i POIR oferują przedsiębiorcom dofinansowanie działań ukierunkowanych m.in. na:

– zakup środków trwałych (aparatury badawczej i pomiarowej, maszyn, urządzeń pomocniczych niezbędnych do wdrożenia nowej technologii lub modernizacji istniejącej),

– zakup myśli i wiedzy technicznej, w tym opatentowanej,

– prowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowej technologii i/lub wyrobu o nowych, konkurencyjnych cechach użytkowych, funkcjonalnych, ergonomicznych, itp.

Zanim podjęta zostanie decyzja o przystąpieniu do danego konkursu, w którym można wygrać dofinansowanie, warto odpowiedzieć sobie na 4 zasadnicze pytania:

 1. Jaki mam pomysł na rozwój mojego przedsiębiorstwa (co chcę zrobić, co chcę osiągnąć)?
  Pomysł pownien posiadać element nowości i innowacyjności!
 2. Jakie są potrzeby mojego przedsiębiorstwa, aby zrealizować mój pomysł (czy moje zaplecze osobowe i techniczne jest wystarczające i komplementarne)?
 3. Czy mój pomysł jest bezpośrednio związany z rodzajami przedsięwzięć zawartymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS)?
  Wśród 19 zdefiniowanych obszarów KIS mój pomysł wpisuje sie w: …..
  Jeśli mój pomysł wpisuje się w co najmniej jedną ze specjalizacji KIS, to mogę przystąpić do konkursu POIR (poziom ogólnokrajowy)
 4. A może mój pomysł będzie związany z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami, które są przyjęte przez dane województwo?
  Mój pomysł zawiera się w obszarze:……..
  Jeśli mój pomysł wpisuje się w obszar Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji to mogę przystąpić do konkusu z danego województwa.

Po wskazaniu odpowiedzi na ww. pytania, należy w kilku prostych zdaniach opisać ideę projektu, która przyczyni się do rozwoju firmy i wskazać, w którą wpisuje się specjalizację. Następnym krokiem jest  przystąpienie do selekcji konkursu o dofinansowanie na poziomie ogólnokrajowym lub wojewódzkim. W trakcie selekcji poznajemy szczegóły regulaminu konkursu w zakresie czy jako firma – przedsiębiorstwo, kwalifikujemy się do otrzymania dofinansowania i jakie kryteria formalne i merytoryczne musimy spełnić.

Przy prawidłowej selekcji konkursu, wraz z oceną szans wg zdefiniowanych kryteriów oceny projektu, warto skorzystać z usług Naszej firmy.

Specjalizując się w pozyskiwaniu dofinansowania możemy w rzetelny i profesjonalny sposób wskazać szanse projektu na sukces, wybrać odpowiedni konkurs oraz szczegółowo określić czy idea projektu jest atrakcyjna.

Zapraszamy do współpracy!!!