Ochrona układu oddechowego

GB english version
ochrona

Wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenie oferujemy profesjonalne konsultacje, szkolenia oraz opracowanie artykułów i poradników tematycznych z zakresu prawidłowego doboru, stosowania i obsługi sprzętu ochrony układu oddechowego tj.:

 • elementów oczyszczających (filtry, pochłaniacze, filtropochłaniacze),
 • półmasek filtrujących i filtrującopochłaniających,
 • części twarzowych (półmaski, maski),
 • aparatów z wymuszonym i wspomaganym przepływem oczyszczanego powietrza

oraz sprzętu izolującego, w tym:

 • aparatów butlowych sprężonego powietrza,
 • aparatów regeneracyjnych,
 • aparatów wężowych,

jak również ucieczkowych środków ochrony układu oddechowego – kaptury zintegrowane z elementami oczyszczającymi.

Oferowane usługi uwzględniają wszelkie istotne aspekty ochrony układu oddechowego związane z dostarczeniem dokładnych informacji niezbędnych do zapewnienia efektywnej ochrony układu oddechowego pracowników w miejscu pracy, w tym zasad prawidłowego użytkowania dobranego środka ochrony układu oddechowego.

Dążymy do zapewnienia prawidłowej i efektywnej ochrony układu oddechowego dostosowując wybór danego typu środka ochrony do:

 • rodzaju i stężenia zanieczyszczeń powietrza w środowisku pracy,
 • rodzaju i czasu trwania wykonywanych czynności,
 • cech indywidualnych użytkownika (np. dopasowanie do kształtu twarzy),
 • ogólnych warunków środowiska pracy.

Dla producentów, dystrybutorów i importerów środków ochrony układu oddechowego oferujemy konsultacje i szkolenia z zakresu wymagań technicznych (zgodność z wymaganiami standardów serii EN oraz ISO) i formalnych (aspekty obowiązującej Dyrektywy 89/686/EEC oraz n o w e g o rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EEC – 2016/425), które należy uwzględniać przy wprowadzaniu środków ochrony układu oddechowego na rynek krajów Wspólnoty Europejskiej.