Aparatura do badań nieniszczących

Urządzenie TEMPO
tempo

Urządzenie TEMPO – to laserowe urządzenie umożliwiające dokonywanie pomiarów subpikometrycznych „in-plane” oraz „out-of-plane” przy wysokich częstotliwościach (do 1 GHz) na każdym rodzaju powierzchni bez bezpośredniego kontaktu. Urządzenie dzięki wysokiej wartości przysłony umożliwia otrzymywanie obrazów badanych powierzchni z optymalną głębią ostrości.

Urządzenie TEMPO jest dostarczane w wielu opcjach dostosowanych do potrzeb i wymagań użytkownika oraz przewidywanych zastosowań.

Urządzenie występuje w wersji 1D (możliwość pomiarów „in-plane”) i 2D (możliwość pomiarów „in-plane” oraz „out-of-plane”), a wkrótce pojawi się w wersji 3D.

Podstawowe parametry urządzenia TEMPO w wersji 1D i 2D:

 • Pasmo detekcji od 10 MHz do 1 GHz,
 • Obszar pomiaru (spot size) od 10 µm do więcej niż 100 mµ.
 • Wyjściowa moc lasera od 150 mW to 500 mW w przypadku lasera wewnętrznego, i do 5 W w przypadku lasera zewnętrznego .

Ze względu na swoje możliwości urządzenie TEMPO jest wykorzystywane na wielu uczelniach oraz w prywatnych laboratoriach badawczo-rozwojowych podczas prac z obszaru inżynierii materiałowej.

Obszary zastosowania:

 • badania nieniszczące,
 • badania propagacji fal,
 • charakterystyka przetworników.

Urządzenie QUARTET
quartet
quartet2

Urządzenie QUARTET – to interferometr wykorzystujący technologię wielokanałowej detekcji kwadraturowej. Urządzenie jest zaprojektowane do zdalnej detekcji subnanometrycznych przesunięć (Patent # 2005/062941 A2) i nie wymaga zastosowania ścieżki stabilizującej. Stabilizacja interferometru polega na wielokanałowej, równoległej demodulacji, która jest kontrolowana elektronicznie. Urządzenie zapewnia wysoką czułość pomiaru dla wszystkich rodzajów powierzchni i materiałów oraz umożliwia badanie poruszających się obiektów.

Urządzenie QUARTET jest wyposażone standardowo w laser (długość fali 532nm lub 1064 nm lub 1550 nm) o mocy, w zależności od konfiguracji, od 500 mW do 15 W. Głowica pomiarowa jest umieszczona na przewodzie o standardowej długości 5m (inne długości przewodu na zamówienie). Górny limit pasma detekcji – 20 MHz lub 50 MHz, dolny limit pasma detekcji – 100kHz lub 1 MHz.

Obszary zastosowania:

 • pomiary grubości warstw, obiektów,
 • charakterystyka materiałów kompozytowych,
 • detekcja defektów,
 • ocena spoin i spawów,
 • kontrola jakości.

Urządzenie QUARTET LTG
QUARTET_LTG

Urządzenie QUARTET LTG (Laser Thickness Gauge) – to jedno z ostatnio opracowanych przez Sound and Bright urządzeń wykorzystywanych do pomiaru grubości materiałów lub obiektów w przemyśle.

Trzon systemu stanowią:

 1. urządzenie QUARTET wyposażone w wewnętrzny laser (długość fali 532nm lub 1064 nm lub 1550 nm) o mocy, w zależności od konfiguracji, od 500 mW do 1500 mW,
 2. laser impulsowy NdYag (l=1064nm), 100mJ/impuls (czas trwania impulsu – 10ns),
 3. karta rejestrująca oraz komputer do gromadzenia i wyświetlania danych z monitorem dotykowym.

Podstawowe zalety urządzenia to wysoka czułość oraz bezkontaktowy, zdalny i nieniszczący sposób pomiaru z określonej odległości od badanego obiektu (od 100 do 500 mm). Kompaktowa głowica pomiarowa urządzenia generuje i odbiera sygnał pomiarowy, a urządzenie jest umieszczone w obudowie o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.


cofnij