Aktualności

Aparatura pomiarowa

Wpisów nie znaleziono

Dotacje – Konsulting

Go to Brand – kolejny nabór w konkursie PARP

Go To Brand to konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce (z wyłączeniem województwa mazowieckiego), które planują rozwój swojej firmy przez ekspansję międzynarodową. Dream Consulting kontynuując sukcesy z poprzednich edycji konkursu Go To Brand zaprasza do współpracy. Dofinansowanie można otrzymać na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych. Nabór wniosków projektowych rozpoczyna się … Czytaj dalej

Go to Brand – wyniki ostatniego konkursu PARP

Go to Brand – sukces projektu przygotowanego przez Dream Consulting

Seal of Excellence w konkursie SME Instrument Phase 1

SEAL OF EXCELLENCE dla projektu polskiego przedsiębiorstwa przygotowanego przez DREAM CONSULTING do konkursu SME Instrument Phase 1 w obszarze Open Disruptive Innovation Scheme ….

Dofinansowanie przedsiębiorstw – zanim zdecydujesz o przystąpieniu do konkursu…

Dofinansowanie przedsiębiorstw z Polski oferują m.in. Regionalne Programy Operacyjne (RPO) dla danych województw i Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR). Dofinansowanie ma służyć rozwojowi firmy przez m.in. zakup środków trwałych, zakup myśli i wiedzy technicznej oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.   

Dotacje unijne dla firm – oceń swoje szanse na sukces w konkursach dla MŚP !

O dotacje unijne dla firm ubiega się wiele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Decyzję o przystąpieniu do danego konkursu warto poprzedzić oceną szans projektu na sukces uwzględniając formalne i merytoryczne kryteria oceny szczególnie, gdy kryteria są zmieniane w kolejnych edycjach tych samych konkursów.

Środki ochrony układu oddechowego

ISO head forms and verification tools

ISO RPD head forms and RPD verification tools

Oczyszczający sprzęt ochrony układu oddechowego

Oczyszczający sprzęt ochrony układu oddechowego przeznaczony jest do ochrony układu oddechowego człowieka przed szkodliwym oddziaływaniem aerozoli, par i gazów oraz mieszanin aerozoli z parami i/lub gazami zanieczyszczających powietrze.

Środki ochrony układu oddechowego – informacje podstawowe

Substancje zanieczyszczające powietrze w miejscu pracy to zwykle toksyczne aerozole (pyły, dymy, mgły, włókna), pary organiczne lub gazy nieorganiczne, ale także mieszaniny tych zanieczyszczeń.