Seal of Excellence w konkursie SME Instrument Phase 1

SEAL OF EXCELLENCE dla projektu polskiego przedsiębiorstwa przygotowanego przez DREAM CONSULTING do konkursu SME Instrument Phase 1 w obszarze Open Disruptive Innovation Scheme ….

…. i to za pierwszym razem !

Otrzymując certyfikat Seal of Excellence możliwe jest otrzymanie dofinansowania w konkursie krajowym (PARP).

SME Instrument Phase 1 to konkurs przeznaczony dla MŚP (SME) na opracowanie studium wykonalności. Można otrzymać 50 000 Euro (ryczałt).

Dream Consulting dzięki wiedzy m.in. zdobytej podczas szkolenia zorganizowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy z sukcesem ją wykorzystał. Do konkursu zgłaszane mogą być projekty na rozwiązania o poziomie zaawansowania TRL 6. Konieczne jest wskazanie zidentyfikowanych „potrzeb” rynku-odbiorców, które zaspokoi proponowane rozwiązanie technologiczne, produktowe lub usługowe. Tylko umiejętne wskazanie cech produktu lub usługi pod względem biznesowym ma szanse na powodzenie. Cenne jest perspektywiczne zaprezentowanie proponowanego rozwiązania – „Think out of the box”. Od rozpoczęcia konkursu w 2014 roku już blisko 3 000 przedsiębiorstw skorzystało z dofinansowania. Beneficjenci konkursu SME Instrument to prestiżowe grono przedsiębiorstw bardzo często małych, rodzinnych firm (SME Instrument projects).

Program SME Instrument będzie kontynuowany w latach 2018-2020. Z dostępnych informacji wynika, że nie będzie ściśle zdefiniowanych obszarów tematycznych tak, jak to było dotychczas.  Przewidywane są 4 nabory w każdym roku.

Zapraszamy zainteresowane przedsiębiorstwa (MŚP) do współpracy.

Warto spróbować zaistnieć w Unii Europejskiej !